Loading...

De 10 vergeten ATEX maatregelen

Stel je koopt een filterinstallatie. En omdat veiligheid hoog bij je in het vaandel staat heb je een explosie beveiligde ATEX installatie gekocht. Compleet met certificaat. Misschien denk je dan dat je dan al klaar bent. Maar dat is niet zo. Rondom zo’n installatie zijn nog veel meer zaken die je aan moet pakken om een echt ATEX veilige installatie te hebben.

Daarom 10 zaken die vaak vergeten worden bij een ATEX veilige installatie:

  • Leidingwerk dooraarden.  Alle aanzuigleidingen moeten doorgeaard worden. Stof dat door de leidingen stroomt kan namelijk tot statische oplading van het leidingwerk zorgen. Is het leidingwerk niet volledig geaard, dan kan een vonk leiden tot ontbranding van het stof
  • Ook het filtermateriaal mag geen ontstekingsbron zijn.  De meeste explosie beveiligde filterinstallaties zijn volledig doorgeaard. Maar vaak zien we dat er standaard filtermateriaal in zit. Dit kan statisch opladen waardoor het filtermateriaal zelf een ontstekingsbron wordt. Kies daarom altijd voor antistatisch filtermateriaal
  • Zorg dat de snelheid van het stof in de leidingen niet onder de 20 m/s komt. Een te lage snelheid  is een veelgemaakte fout. Lage luchtsnelheden kunnen leiden tot ophoping van het stof. Dit is dan weer een bron van ontbranding
  • Plaats een terugslagklep in het leidingwerk. Een ATEX  installatie  moet in geval van een explosie geïsoleerd zijn van de rest van de fabriek. Een aanzuigleiding is voor een explosie een  ideaal transportmiddel. Een explosie in het filter kan daardoor in een fractie van een seconde de fabriek in slaan. Met alle gevolgen van dien.  Plaats daarom vlak bij het filter een terugslagvoorziening. Deze zijn in alle varianten verkrijgbaar. Zoals  terugslagkleppen,  schuifafsluiters en blussystemen
  • Zorg ervoor dat de terugslagvoorziening goed onderhouden wordt.  Dit is natuurlijk een open deur. Slecht onderhouden of ernstig vervuilde kleppen zijn een schijnveiligheid. Serieuze leveranciers leveren een onderhoudsprotocol mee.  Vaak moet dit door de leverancier  zelf uitgevoerd worden
  • Leeg de stofcontainer van een filter regelmatig. Een volle container is een ideale voedingsbron voor een ontbranding. Leeg de container daarom regelmatig. Maak er een standaard handeling van die je op vaste tijdstippen uitvoert
  • Zorg ervoor dat de explosie ontlasting in een veilige richting  gebeurt. Ook dit is weer een open deur. Toch zien wij vaak dat er niet echt is nagedacht over de ontlastingsrichting van de explosie. Een explosie die in een filter ontstaat kan een vlamfront hebben van enkele tientallen meters. Dit mag nooit over een weg, wandel- of fietspad heen gaan
  • Beperk de toegankelijkheid van de  vuile luchtzijde van het filter. Het is niet toegestaan om de vuile zijde van het filter zonder gereedschap te bereiken. Sterknoppen en knevels op de deuren zijn dus uit den boze. Ook moet er een slot zitten op de stofcontainer
  • Good housekeeping. Deze verzamelnaam staat voor; “zorg voor een schone werkomgeving”. Zorg ervoor dat stof niet kan ontstaan. En als het ontstaat ruim het dan meteen op. Een schonere werkomgeving is niet alleen prettiger, maar ook veiliger. In enkele gevallen hebben wij zelfs gezien dat dit leidt tot een lagere zone-indeling
  • Neem organisatorische maatregelen. Denk hierbij aan vergunningstelsel voor lassen, slijpen etc.