Loading...

Geld besparen met de MIA/Vamil regelingen.

Op 21 december 2020 is de nieuwe Milieulijst 2021 gepubliceerd in de Staatscourant. Op de Milieulijst staan bedrijfsmiddelen en technieken die minder milieubelastend zijn. De milieubeschermende maatregelen uit deze lijst gaan vaak verder dan wat de wet voorschrijft.

Wanneer het niveau van de milieubescherming van het bedrijfsmiddel hoger ligt dan op grond van bevoegd gezag of de Nederlandse wetgeving wordt voorgeschreven, zijn er subsidies mogelijk.

Met de zeer lage emissiewaarde van een Herding filterinstallatie komt deze subsidie voor uw bedrijf binnen handbereik! Deze lage emissie bereiken wij door onze gepatenteerde gesinterde filterelementen, die onafhankelijk van het stofaanbod hier altijd aan voldoet. Ook bij fijn stof.

Investeert u in een milieuvriendelijk filterinstallatie , dan kunt u met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) een belastingvoordeel krijgen die kan oplopen tot netto 12% van de investering.

De eisen waaraan voldaan moet worden zijn:

  • De gefilterde lucht wordt in zijn geheel naar de buitenlucht afgevoerd.
  • De reststofemissie bedraagt maximaal 2 mg/Nm3.
  • De luchtstroom is niet afkomstig van een crematorium, kantoorgebouw, kas of stal.