Loading...

Medewerker

De firma Herding hecht veel belang aan de goede SAMENWERKING tussen haar medewerker(ster)sen wordt gezien als een onderneming die haar maatschappelijke verantwoordelijkheid opneemt. 

Zonder onze medewerker(ster)s zou onze onderneming niet zo succesvol zijn. We hebben intellectuele capaciteit nodig om innovatieve oplossingen voor onze klanten te bedenken. Daarom worden al onze medewerker(ster)s doorlopend geschoold. Om ook in de toekomst voldoende bekwame medewerker(ster)s te hebben, investeren we in opleiding en werken we nauw samen met de hogescholen in de regio. Al onze medewerkers worden aangemoedigd om flexibel en verantwoord te handelen en zo bij te dragen tot het succes van onze onderneming.  

Dat we het niet slecht doen blijkt onder meer uit feiten zoals ons personeelsbestand dat van twee (2) werknemers in 1977 tot 450 in 2019 aangegroeid is, het grote aantal opleidingen, de anciënniteit van onze werknemers, de enthousiaste medewerking aan verbeteringsactiviteiten en interne evenementen.

Services: Electrical project planning, Installation, maintenance & servicing, Customer complaint managementBack Office: Internal handling of standard systems, Internal handling of non-standard systems and system solutionsR&D / Quality: New and further development of filter media, New and further development of filter processes, New and further development of filter systems, Quality, environment and safety management, Quality controlSales: Creation of sales documents, Customer acquisition, Customer consulting, project planning, Preparation of tenders/quotations, contract review, DocumentationSteelwork: Laser work, Edging, WeldingManagement: Business development, Personnel development, Marketing, Resource managementSinter Production: Production of filter elements, Production of diverse sintered partsCommercial Department: Accounts, IT, Controlling, Purchasing, ShippingOrganigrammWorldwide: Customer acquisition, Customer consulting, project planning, Preparation of tenders/quotations, contract reviewCleaners: Cleaning of offices and sanitary facilitiesFinal Assembly: Assembly of parts supplied by Sinter Production, Steelwork and StorageMaintenance / Storage: Goods receiving, Internal logistics, Warehousing, Order picking, Installation, maintenance & servicing, Testing equipment